Formularz zgłoszeniowy Milan Club Polonia

UWAGA!
Jeżeli jesteś obecnym lub byłym Członkiem MCP, nie wypełniaj poniższego formularza! Swoje członkostwo możesz przedłużyć lub wznowić w Panelu MCP.

Dane osobowe kandydata na członka MCP:
Nazwisko:
Imię:
Pesel:
Adres:
Ciąg dalszy adresu (dla dłuższych adresów):
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj:
Regionalny oddział MCP:
Główny adres e-mail:
E-mail dodatkowy:
Główny telefon kontaktowy:
Telefon dodatkowy:
Uwagi:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla celów prowadzonej  przez Stowarzyszenie Milan Club Polonia działalności statutowej, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.

 


Pola oznaczone na czerwono są obowiązkowe. Bez nich formularz zgłoszeniowy nie zostanie wysłany. Prosimy o szczególną uwagę przy sprawdzeniu poprawności wprowadzonego głównego adresu e-mail. Na ten adres wysłane zostanie bowiem potwierdzenie wraz z numerem zgłoszeniowym i danymi do wpłaty składki członkowskiej.

Zwracamy również uwagę na konieczność podania prawidłowego numeru PESEL, który będzie niezbędny do logowania do Panelu Członka MCP - systemu, za pomocą którego będzie możliwe zgłaszanie swojego udziału w imprezach i inicjatywach podejmowanych przez Stowarzyszenie.

Uwaga: zgoda na przetwarzanie danych celem ich rejestracji na liście członków Stowarzyszenia jest niezbędna. Bez wyrażenia takiej zgody nie możemy użyć danych do wpisania osoby w poczet członków MCP, zatem takie zgłoszenie będzie nieskuteczne i nie znajdzie się w bazie danych.